EN STRATEGI FÖR DET ESTLANDSSVENSKA KULTUROMRÅDET

Process


Det är Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning som har tagit initiativet till att utarbeta en strategi för det estlandssvenska kulturområdet. Förverkligandet finansieras av kulturministeriet. Vid utarbetandet av strategin verkar Creativity Lab, en tankesmedja för kulturpolitik och kreativ ekonomi, som rådgivande part. 

Etapp 1: Kartläggning av läget och utvecklingsförslag (september 2019-december 2019)

 • Förberedande arbeten, insamling av uppgifter och möten med Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning
 • Strategimöten i Nuckö och Hapsal 11/9 2019 och 12/12 2019
 • Strategimöte på Rågöarna 25/10 2019
 • Strategimöte på Odensholm 31/10 2019
 • Strategimöte på Runö 4-5/11 2019
 • Den första etappen omfattade inga särskilda möten vare sig på Nargö eller Ormsö. På Nargö sammanställs en utvecklingsplan parallellt under ledning av Viimsi kommun, på Ormsö har processen med att förnya utvecklingsplanen nyligen slutförts och en ny utvecklingsplan fastslogs 2019.

Etapp 2: Arbete i grupperna och sammanställning av verksamhetsprogram, breda samtal om strategin och fastslående (januari-december 2020)

 • Strategimöte på Rågöarna 13/7 2020
 • Strategimöte på Ormsö 29/07 2020
 • Strategimöte på Runö 1/8 2020
 • Strategimöte i Hapsal 29/8 2020
 • Strategimöte i Vippal 12/9 2020
 • Strategimöte i Nuckö 6/10 2020
 • Tanken är att hålla möte i Stockholm med de estlandssvenska föreningarna i Sverige.